Обиколка на завода

1

Портата на компанията

3

Офис сграда

2

Външната сцена на цялата фабрика

7

Цялата фабрика

1 ГЛАВЕН ДИРЕКТОР

Управител

2 НАШИЯТ ЕКИП

Нашия екип

3 КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

Конферентна зала

4 ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ

Отдел продажби

7 ЦЯЛАТА РАБОТИЛНИЦА

Цялата работилница

9

Материална площ

7 МАТЕРИАЛЕН ЗАПАС

Материален запас

9 ОБОРУДВАНИЯ ЗА РЯЗАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

Оборудване за рязане на материали

10 ОБОРУДВАНИЯ ЗА ПРОБИВАНЕ НА ДУПКИ

Оборудване за пробиване на дупки

10 ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА

Оборудване за термична обработка

11 РЕВИЗИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ

Преразглеждане на оборудването

12 ОБОРУДВАНЕ ЗА ПАРАМЕТРИ

Оборудване за бластиране

c8fd109b

Линия за рисуване

5 ПЛОЩ ЗА ОПАКОВАНЕ

Площ за опаковане

6 СКЛАД

Склад

16 СКЛАД

Склад